ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΜΠΑΝΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε:

  • Ολοκληρωμένες ανακαινίσεις μπάνιων
  • Ανακαίνιση - αναπαλαίωση κτιρίων
  • Πλήρης αντικατάσταση ειδών υγιεινής
  • Αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Αντικατάσταση σε πλακάκια, αξεσουάρ ύδρευσης, συστήματα αποχέτευσης, θερμαντικά σώματα