ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

Οι σωληνώσεις εκτός κτηρίου εντός και εκτός εδάφους μετά τον μετρητή, όπως και οι σωληνώσεις εντός κτηρίου, ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του καταναλωτή. Κάθε 4 χρόνια είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού στεγανότητας. ΜΗΝ ΤΟ ΑΜΕΛΕΙΤΕ, κάθε πιθανή διαρροή αερίου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις.

Καλέστε μας άμεσα για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον κανονισμό και να εκδώσουμε το δικό σας πιστοποιητικό στεγανότητας. Ο έλεγχος στεγανότητας που χρησιμοποιεί η εταιρία μας βάση κανονισμού είναι : 100mbar για 10 λεπτά.

πιστοποιητικό στεγανότητας (κενό)