ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η Power Gas Water (P.G.W.) γνωρίζοντας ολοκληρωμένα τον τεχνικό κανονισμό των αερίων καυσίμων και έχοντας την απαραίτητη εξειδίκευση στα αέρια καύσιμα , μπορεί να ανταποκριθεί στο έπακρο στις απαιτήσεις του σημερινού περιβάλλοντος, που συνεχώς αναζητά την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα CO2. Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον, που έχει τους λιγότερους ρύπους και την μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη σε εμπορικό καύσιμο αυτή τη στιγμή.

Στην Power Gas Water (P.G.W.) αναλαμβάνουμε όλο τον κύκλο εργασιών για την εγκατάσταση η την αντικατασταση λέβητα αερίου στον χώρο σας.

 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης στην εταιρία αερίου.
 • Μηχανολογική μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης.
 • Τοποθέτηση γραμμής σωληνώσεων του δικτύου φυσικού αερίου, από τον μετρητή μέχρι την συσκευή αερίου.
 • Παροχές φυσικού αερίου σε μαγειρικές εστίες.
 • Προμήθεια συσκευής αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές.
 • Πιστοποιημένη εγκατάσταση.
 • Μελέτη και εγκατάσταση παροχών φυσικού αερίου από το μετρητή έως τον καυστήρα αερίου στο κεντρικό λεβητοστάσιο πολυκατοικιών.
 • Την προμήθεια συσκευής αερίου.
 • Την πιστοποιημένη εκκίνηση της συσκευής αερίου.
 • Την ετήσια συντήρηση της συσκευής αερίου.
 • Την πλήρη υποστήριξή.
 • Ετήσια συντήρηση.
 • Επισκευή βλάβης.

Στην Power Gas Water (P.G.W.) παρέχουμε εγγυημένες εγκαταστάσεις με γερμανικό σύστημα πλαστικών σωλήνων πολυπροπυλενίου (PPR) Polymutan.