ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εγκαταστάση  ύδρευσης αποτελείται από γραμμές  ζεστού και κρύου νερού. Οι απαιτήσεις στην ποσότητα νερού εξαρτούνται από τα μελη  που κατοικούν στον χώρο, και από τις απαιτήσεις π.χ.  κήπος , δεξαμενές, πισίνες, κτλ.. Η εγκατάσταση πρέπει να εχει πρωτεύων κανόνα την ασφάλεια και την ποιότητα υλικών που χρησιμοποιούνται ,ISO ,ΕΛΟΤ κτλ. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται  από ένα πιστοποιητικό σωστής λειτουργίας ( ΥΔΚΕ.)

Η εγκατάσταση πρέπει παρουσιάζει:

1.Την τροφοδοσία της οικοδομής η του συγκροτήματος χωρίς προβλήματα.

2.Την στεγνότητα των σωληνώσεων για την αποφυγή διαρροών.

3.Την αποφυγή υδραυλικών πληγμάτων για την αποφυγή θορύβων σε διπλά διαμερίσματα.

4.Την διασφαλίσει ποιότητας νερού βάση κανονισμού.

Η διελεύσεις των σωληνώσεων ύδρευσης  δεν πρέπει να αλλοιώνει στατικά το κτήριο περνώντας μέσα από(κολόνες, δοκάρια, κτλ)

Οι υδραυλικές εγκαταστασεις δεν πρέπει να γίνονται αλλοιώνοντας άλλες εργασίες όπως, ηλεκτρολογικά, ψυκτικά , κτλ.

Σε βλάβες που θα προκαλέσουμε , ωφελούμε να ενημερώνουμε άμεσα το αρμόδιο συνεργείο, δεν αποκρύπτουμε ποτέ τέτοιες βλάβες.

Όταν οι σωληνώσεις τοποθετούνται μέσα σε δάπεδα ,τοίχους  πρέπει να προστατεύονται από υλικά που μπορούν να προκαλέσουν διαβρώσει.

Τα δίκτυα ύδρευσης πρέπει να αποφεύγονται οι επαφές με τα δίκτυα λυμάτων ,κυρίως σε εργαστηριακούς χώρους.

Πίεση δοκιμής 10 bar

Τέλος ενας πιστοποιημένος τεχνικος εχει δυνατότητα να ασφαλίσει την εγκατάσταση  για περισσότερο από 10 ετη και αυτό γίνεται γραπτός με την έκδοση ΥΔΚΕ.