ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Ενέργειες σε περίπτωση οσμής στην ύπαιθρο:

1.Αν η οσμή αεριού μπορεί να αποδοθεί σε ένα σημείο διαρροής σε ένα υπόγειο εξωτερικού αγωγού(π.χ. αγωγού σε αυλή για εσωτερικού κτιρίου),τότε ο αγωγός αυτός πρέπει να φραγή με την προβλεπόμενη αποφρακτική διάταξη.

2.Κλειστε θυρες και παράθυρα των γύρω κτιρίου!

3.Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διέκοπτες, μπριζες, μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια.

4.Ειδοποιηστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της εταιρίας Αεριού!

5.Ειδοποιηστε τους ενοίκους της οικίας ,αλλά μην  κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!

 

Λέβητες συμπύκνωσης ή υγροποίησης υδρατμών με αέριο

Χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι διαθέτουν στην έξοδο των καπναερίων έναν προσθετού ανάλλακτη θερμότητας, ο οποίος εκμεταλλεύεται την θερμότητα καυσαερίων . Κυριο συστατικό των προϊόντων της καύσης είναι οι υδρατμοί. Στην περίπτωση του λέβητα υδρατμών επανακτάται η θερμότητα εξατμίσεως, κατά το μεγαλύτερο μέρος μετά την συμπύκνωση, με αυτήν την προσθετή θερμότητα που ανακτήθηκε, καίγεται λιγότερο αέριο, γι αυτό οι λέβητες υγροποίησης υδρατμών έχουν ιδιαίτερα μεγάλο βαθμού απόδοσης. Δεν ξεχνουμε οτι για την αρτια συντήρηση των συσκευών αέριων πρέπει να διασφαλίζεται μέσω τακτικής συντηρήσεις και επιθεώρησης από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Ένδειξης μη αρτιας λειτουργίας των συσκευών

 1. ίχνη αιθάλης, ρύπους, μεταβολές χρωματος πάνω η μέσα στη συσκευή
 2.  μεταβολές της εικόνας της φλόγας
 3.  μηχανικές και θερμικές ζημίες
 4. ελειπης ασφάλεια εδράσεις στερεώσεις στον τοίχο
 5. ελαττωματικές διατάξεις χειρισμού του αεριού
 6. μεταβολές της συμπεριφοράς λειτουργείας κατά την εκκίνηση σε συνδυασμού με ασυνήθιστους θορύβους
 7. ασυνήθιστη δημιουργία οσμής κατά την λειτουργία συσκευής
 8. οσμή αεριού

Ποιες ενέργειες σε περίπτωση οσμής αεριού σε κτίρια

 1. Ανοίγουμε διάπλατα πόρτες και παράθυρα για να δημιουργηθεί ρεύμα αέρα, με προσοχή να μην διοχετευθεί το αέριο σε άλλο χώρο.
 2.  Αποφεύγετε γυμνή φωτιά ,μην καπνίζετε, δεν

  χρησιμοποιούμαι

  αναπτήρες, μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικούς διακόπτες ,κλείνουμε αποφρακτική διάταξη και ειδοποιούμε αρμόδια υπηρεσία.

Ποιοτικούς ελέγχους αέριων καυσίμων

Αέρια ή μείγματα αέριων τα οποία είναι αναφλέξιμα όταν αναμειγνύονται με μια συγκεκριμένη ποσότητα αέρα ή καθαρού οξυγόνο. Ο διαχωρισμός συμφωνά με την προέλευση τους ,την θερμογόνο δύναμη και τον δείκτη woobbe. Χρημοποιουνται  στην βιομηχανία, οικιακά χρηστή, μηχανές εσωτερικές  καύσης. Πλεονεκτήματα του φυσικού αεριού ,είναι  καλύτερο στην μεταφορά, ευκολά και άφθονο στην διύλιση , καλύτερη θερμογόνο δύναμη, φιλικό προς το περιβάλλον, αποτελείται τουλάχιστον 75% μεθάνιο και Υδρογονάνθρακες, αποτελείται από διοξείδιο του άνθρακά, άζωτο(Ν), θείο(S), οξυγόνο και αλλά ίχνη στοιχείων και ενώσεων. H2S υδρόθειου τοξικού και μαζί με το H20 και ως ισχυρά διαβρωτικά μέταλλα καταστρέφουν τα δίκτυα μεταφοράς και τις συσκευές. Από την καύση του H2S παράγεται το  SO2 διοξείδιο του θείου το οποίο επίσης τοξικού και διαβρωτικού , co2 διοξείδιο άνθρακα μπορεί να γίνει ανεκτού σε μικρά ποσοστά. Μεγάλες ποσότητες μειώνουν την θερμογόνο δύναμη και προκαλούν οξειδώσεις και διαβρώσεις σε λέβητες και συσκευές αεριού.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Το ζεστό νερό ανεβαίνει μόνο του ψηλά. Καθώς κρυώνει αυξάνει το ειδικό βάρος του και ξανακατεβαίνει προς τα κάτω. Έτσι δημιουργείται ένα ρεύμα που μεταφέρει θερμότητα από το λέβητα στα σώματα. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ μικρές εγκαταστασεις και απαιτούνται σωλήνες μεγάλης διαμέτρου, Έτσι περάσαμε στην εφαρμογή κυκλοφορητών για την μέγιστη απόδοσή συστήματος και ισορροπίας θερμοκρασιών.

Οι κυκλοφορητές είναι αντλίες  που μεταφέρουν το ζεστό νερό στα θερμαντικά σώματα, το μέγεθος εξαρτάται από την ποσότητα νερού που θέλουμε να μεταφέρουμε, τα κυριότερα είναι Q/h παροχή ανα ωρα  και Η μανομετρικο, η διάμετρος σωληνώσεων και η ισχύς του κινητήρα.

Το μανομετρικο καθορίζει  την επιλογή κυκλοφορητή, το μανομετρικο βγαίνει από κάποιο μελετητή, στις μικρές εγκαταστασεις όμως και στις μεγάλες πλέον υπάρχουν οι κυκλοφορητές inverter καθώς με νεα οδηγία από την Ευρώπαικη  ενωση  οι συμβατικοί έχουν καταργηθεί.

Δηλαδή επιλέγουμε έναν κυκλοφορητή που να εχει

μέγιστη παροχή Q  ή μέγιστο μανομετρικο

Η κατασκευή παρακαμπτήριου κλάδου by pass  διπλά στον κυκλοφορητή

διευκολύνει  και αποτρέπει την κυκλοφορία νερού σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτροκινητήρα. Πλέον οι κυκλοφορητές τοποθετούνται στην επιστροφή του λέβητα για περισσότερη οικονομία και λιγότερες καταπονήσεις.

Πριν και μετα τον κυκλοφορητή τοποθετούμε βαλβίδες ασφάλειας ,,κρουνούς διακοπής , και να γίνεται ευκολά η αντικατάσταση του χωρίς να αδειάζει ολόκληρο το δίκτυο.

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εγκαταστάση  ύδρευσης αποτελείται από γραμμές  ζεστού και κρύου νερού. Οι απαιτήσεις στην ποσότητα νερού εξαρτούνται από τα μελη  που κατοικούν στον χώρο, και από τις απαιτήσεις π.χ.  κήπος , δεξαμενές, πισίνες, κτλ.. Η εγκατάσταση πρέπει να εχει πρωτεύων κανόνα την ασφάλεια και την ποιότητα υλικών που χρησιμοποιούνται ,ISO ,ΕΛΟΤ κτλ. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται  από ένα πιστοποιητικό σωστής λειτουργίας ( ΥΔΚΕ.)

Η εγκατάσταση πρέπει παρουσιάζει:

1.Την τροφοδοσία της οικοδομής η του συγκροτήματος χωρίς προβλήματα.

2.Την στεγνότητα των σωληνώσεων για την αποφυγή διαρροών.

3.Την αποφυγή υδραυλικών πληγμάτων για την αποφυγή θορύβων σε διπλά διαμερίσματα.

4.Την διασφαλίσει ποιότητας νερού βάση κανονισμού.

Η διελεύσεις των σωληνώσεων ύδρευσης  δεν πρέπει να αλλοιώνει στατικά το κτήριο περνώντας μέσα από(κολόνες, δοκάρια, κτλ)

Οι υδραυλικές εγκαταστασεις δεν πρέπει να γίνονται αλλοιώνοντας άλλες εργασίες όπως, ηλεκτρολογικά, ψυκτικά , κτλ.

Σε βλάβες που θα προκαλέσουμε , ωφελούμε να ενημερώνουμε άμεσα το αρμόδιο συνεργείο, δεν αποκρύπτουμε ποτέ τέτοιες βλάβες.

Όταν οι σωληνώσεις τοποθετούνται μέσα σε δάπεδα ,τοίχους  πρέπει να προστατεύονται από υλικά που μπορούν να προκαλέσουν διαβρώσει.

Τα δίκτυα ύδρευσης πρέπει να αποφεύγονται οι επαφές με τα δίκτυα λυμάτων ,κυρίως σε εργαστηριακούς χώρους.

Πίεση δοκιμής 10 bar

Τέλος ενας πιστοποιημένος τεχνικος εχει δυνατότητα να ασφαλίσει την εγκατάσταση  για περισσότερο από 10 ετη και αυτό γίνεται γραπτός με την έκδοση ΥΔΚΕ.