Ποιοτικούς ελέγχους αέριων καυσίμων

Αέρια ή μείγματα αέριων τα οποία είναι αναφλέξιμα όταν αναμειγνύονται με μια συγκεκριμένη ποσότητα αέρα ή καθαρού οξυγόνο. Ο διαχωρισμός συμφωνά με την προέλευση τους ,την θερμογόνο δύναμη και τον δείκτη woobbe. Χρημοποιουνται  στην βιομηχανία, οικιακά χρηστή, μηχανές εσωτερικές  καύσης. Πλεονεκτήματα του φυσικού αεριού ,είναι  καλύτερο στην μεταφορά, ευκολά και άφθονο στην διύλιση , καλύτερη θερμογόνο δύναμη, φιλικό προς το περιβάλλον, αποτελείται τουλάχιστον 75% μεθάνιο και Υδρογονάνθρακες, αποτελείται από διοξείδιο του άνθρακά, άζωτο(Ν), θείο(S), οξυγόνο και αλλά ίχνη στοιχείων και ενώσεων. H2S υδρόθειου τοξικού και μαζί με το H20 και ως ισχυρά διαβρωτικά μέταλλα καταστρέφουν τα δίκτυα μεταφοράς και τις συσκευές. Από την καύση του H2S παράγεται το  SO2 διοξείδιο του θείου το οποίο επίσης τοξικού και διαβρωτικού , co2 διοξείδιο άνθρακα μπορεί να γίνει ανεκτού σε μικρά ποσοστά. Μεγάλες ποσότητες μειώνουν την θερμογόνο δύναμη και προκαλούν οξειδώσεις και διαβρώσεις σε λέβητες και συσκευές αεριού.