Ποιες ενέργειες σε περίπτωση οσμής αεριού σε κτίρια

  1. Ανοίγουμε διάπλατα πόρτες και παράθυρα για να δημιουργηθεί ρεύμα αέρα, με προσοχή να μην διοχετευθεί το αέριο σε άλλο χώρο.
  2.  Αποφεύγετε γυμνή φωτιά ,μην καπνίζετε, δεν

    χρησιμοποιούμαι

    αναπτήρες, μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικούς διακόπτες ,κλείνουμε αποφρακτική διάταξη και ειδοποιούμε αρμόδια υπηρεσία.