ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Το ζεστό νερό ανεβαίνει μόνο του ψηλά. Καθώς κρυώνει αυξάνει το ειδικό βάρος του και ξανακατεβαίνει προς τα κάτω. Έτσι δημιουργείται ένα ρεύμα που μεταφέρει θερμότητα από το λέβητα στα σώματα. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ μικρές εγκαταστασεις και απαιτούνται σωλήνες μεγάλης διαμέτρου, Έτσι περάσαμε στην εφαρμογή κυκλοφορητών για την μέγιστη απόδοσή συστήματος και ισορροπίας θερμοκρασιών.

Οι κυκλοφορητές είναι αντλίες  που μεταφέρουν το ζεστό νερό στα θερμαντικά σώματα, το μέγεθος εξαρτάται από την ποσότητα νερού που θέλουμε να μεταφέρουμε, τα κυριότερα είναι Q/h παροχή ανα ωρα  και Η μανομετρικο, η διάμετρος σωληνώσεων και η ισχύς του κινητήρα.

Το μανομετρικο καθορίζει  την επιλογή κυκλοφορητή, το μανομετρικο βγαίνει από κάποιο μελετητή, στις μικρές εγκαταστασεις όμως και στις μεγάλες πλέον υπάρχουν οι κυκλοφορητές inverter καθώς με νεα οδηγία από την Ευρώπαικη  ενωση  οι συμβατικοί έχουν καταργηθεί.

Δηλαδή επιλέγουμε έναν κυκλοφορητή που να εχει

μέγιστη παροχή Q  ή μέγιστο μανομετρικο

Η κατασκευή παρακαμπτήριου κλάδου by pass  διπλά στον κυκλοφορητή

διευκολύνει  και αποτρέπει την κυκλοφορία νερού σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτροκινητήρα. Πλέον οι κυκλοφορητές τοποθετούνται στην επιστροφή του λέβητα για περισσότερη οικονομία και λιγότερες καταπονήσεις.

Πριν και μετα τον κυκλοφορητή τοποθετούμε βαλβίδες ασφάλειας ,,κρουνούς διακοπής , και να γίνεται ευκολά η αντικατάσταση του χωρίς να αδειάζει ολόκληρο το δίκτυο.