Ενέργειες σε περίπτωση διαρροής αεριού στην ύπαιθρο

Ενέργειες σε περίπτωση οσμής στην ύπαιθρο:

1.Αν η οσμή αεριού μπορεί να αποδοθεί σε ένα σημείο διαρροής σε ένα υπόγειο εξωτερικού αγωγού(π.χ. αγωγού σε αυλή για εσωτερικού κτιρίου),τότε ο αγωγός αυτός πρέπει να φραγή με την προβλεπόμενη αποφρακτική διάταξη.

2.Κλειστε θυρες και παράθυρα των γύρω κτιρίου!

3.Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διέκοπτες, μπριζες, μην κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια.

4.Ειδοποιηστε την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της εταιρίας Αεριού!

5.Ειδοποιηστε τους ενοίκους της οικίας ,αλλά μην  κτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!